Başvuru Dosyaları

  • Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/05-03 sayılı kararı doğrultusunda 15.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

  1. Kurum dışı başvurularda başvuru ücreti olarak 500 TL ve 

  2. Üniversitemiz akademik personeli ile lisansüstü öğrencilerin ise (tez hariç) 100 TL'yi T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait  Vakıfbank TR640001500158007306754941 Iban No’lu hesabına yatırılması karar verilmiştir.

Not: Dekont açıklamasına etik kurul başvuru ücreti ve sorumlu araştırmacı isminin yazılarak dekontun 1 nüshasının başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.